หลังจากได้รู้ถึงการทำงานของมัลติมิเตอร์ไปแล้ว ข้อมูลที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือ ประเภทมัลติมิเตอร์ (Multimeter) ให้รู้ว่ามีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีหน้าตาแตกต่างกันอย่างไร ข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณสามารถทราบความแตกต่างของมัลติมิเตอร์ได้ 

เมื่อคุณอ่านบทความเราแล้ว สามารถไปเลือกซื้อ Digital Multimeter Catalog ของเราได้ทันที หรือหากต้องการดูข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับดิจิตอล มัลติมิเตอร์ก็เพียงคลิ๊กไปที่ Digital Multimeter Knowledge Center

ประเภทของมัลติมิเตอร์ (Multimeter)

ประเภทของมัลติมิเตอร์ (Multimeter) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะการแสดงผลได้ดังนี้

  • Digital Multimeter เป็นมัลติมิเตอร์ที่แสดงผลแบบตัวเลข มีด้วยกัน 2 แบบ คือ มัลติมิเตอร์แบบมือถือ (Hand Held Digital Multimeter) ถูกออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัดเหมาะแก่การพกพาสามารถพกไปทำงานในที่ต่างๆ ได้และมัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Bench Type Digital Multimeter) ซึ่งหน้าจอแสดงผลสามารถแสดงได้หลายหลักและมีความแม่นยำสูง

ประเภทของมัลติมิเตอร์

  • Analogue Multimeter เป็นมัลติมิเตอร์ที่แสดงผลแบบเข็ม สามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าได้หลายประเภทในเครื่องเดียวกัน

ซึ่งคุณสมบัติของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลกับแบบเข็มนั้นมีความแตกต่างกัน ดังนี้

แสดงคุณสมบัติความแตกต่างของมัลติมิเตอร์

แสดงคุณสมบัติความแตกต่างมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลและของมัลติมิเตอร์แบบเข็ม

เรารู้แล้วว่ามัลติมิเตอร์มี 2 แบบ คือ แบบดิจิตอล และแบบอนาลอก ดังนั้นคุณจะสามารถแยกประเภทของมัลติมิเตอร์ออกได้ ทราบถึงข้อดี ข้อเสียของแต่ละแบบ เพื่อใช้เลือกมัลติมิเตอร์ที่เหมาะสมกับงาน และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอีก สามารถเข้ามาดูที่ Digital Multimeter Knowledge Center ที่มีข้อมูลที่น่าสนใจให้เรียนรู้อีกมากมาย