วิธีการยื่นภาษีออนไลน์ง่ายๆ ที่มือใหม่ก็ทำได้

การยื่นภาษีออนไลน์

สวัสดีครับ บล็อก Factomart.com ยินดีต้อนรับครับผม วันนี้เราจะมาพูดถึง "วิธีการยื่นภาษีออนไลน์" หลายๆ คนมักจะเข้าใจผิดว่าการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น จะยื่นเฉพาะคนที่มีการจ่ายชำระภาษี หรือ ขอคืนภาษี เท่านั้นถึงจะมีหน้าที่ในการยื่น แต่แท้ที่จริงแล้วบุคคลทั่วไปที่มีเงินได้ทุกคนถึงแม้จะไม่ได้เสียภาษีก็ตามก็ควรทำเรื่องยื่นภาษีครับ

การยื่นภาษีออนไลน์

ที่มา: www.aommoney.com

ซึ่งในปีนี้ทางกรมสรรพากรได้กำหนดวันยื่นภาษีออนไลน์ไว้ ซึ่งสามารถยื่นได้ตั้งแต่ 1 มกราคม-10 เมษายน 2560 ครับ เรามาดูวิธีการยื่นภาษีทางออนไลน์กันดีกว่าครับผม

ขั้นตอนการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ภ.ง.ด.90/91

วิดีโอขั้นตอนการลงทะเบียนยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91/94 ทางอินเทอร์เน็ต

 • เข้าเว็บกรมสรรพากรที่ www.rd.go.th เลือก "ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต"

การยื่นภาษีออนไลน์

 • เลือก "ยื่นแบบออนไลน์" หรือไปที่เมนูหลัก Hotline "ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2559"

การยื่นภาษีออนไลน์

 • เลือกประเภทแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา "ภ.ง.ด.90/91"

การยื่นภาษีออนไลน์

 • เลือก ภ.ง.ด.90/91 ยื่นด้วยตนเอง เลือกเข้าไปที่ "ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90/91 "

การยื่นภาษีออนไลน์

 • ระบบจะแสดงหน้าจอ Login ให้บันทึกหมายเลขผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนกับกรมสรรพากรไว้

การยื่นภาษีออนไลน์

หากใครที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วสามารถ Login เข้าได้เลย แต่ถ้าใครยังไม่เคยลงทะเบียนให้ลงทะเบียนก่อน

การยื่นภาษีออนไลน์

เมื่อกดเข้าไปที่ "ลงทะเบียนที่นี่" แล้วจะขึ้นหน้าจอให้กรอกข้อมูลส่วนตัวของเรา

การยื่นภาษีออนไลน์

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดไปที่ "ทำรายการต่อไป"

หากลงทะเบียนแล้วแต่ลืมรหัสผ่าน ให้เข้าไปที่ "ลืมรหัสผ่าน" เพื่อตอบคำถามที่เราเคยตั้งไว้ แต่หากลืมคำถามที่เคยตั้งไว้ ให้เลือก "เปลี่ยนรหัสผ่าน" แล้วกรอกข้อมูลตามขั้นตอน

การยื่นภาษีออนไลน์

 • เมื่อลงทะเบียนหรือเปลี่ยนรหัสแล้วให้ทำการ Login เมื่อเข้าระบบมาแล้วหน้าจอจะแสดงรายละเอียดของผู้มีเงินได้ ให้เราตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏว่าถูกต้องและเป็นปัจจุบันหรือไม่ ถ้าไม่เราสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้

การยื่นภาษีออนไลน์

ถ้าไม่เราสามารถเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ได้

การยื่นภาษีออนไลน์

การยื่นภาษีออนไลน์

เมื่อแก้ไขข้อมูลต่างๆ แล้วกดบันทึกเป้นที่เรียบร้อยแล้ว ให้เราเลือก "ทำรายการต่อไป" ระบบจะแสดงหน้าจอข้อความเตือนให้ตรวจสอบข้อมูล เนื่องจากหากเลือกทำรายการต่อไปแล้วจะไม่สามารถกลับมาหน้านี้ได้อีก

การยื่นภาษีออนไลน์

 • เข้าสู่หน้าจอการกรอกข้อมูลการยื่นแบบ ซึ่งจะมี 6 หน้า

             - หน้าหลัก

            - เลือกเงินได้/ลดหย่อน

           - บันทึกเงินได้

           - บันทึกลดหย่อน

          - คำนวณภาษี

          - ยื่นยันการยื่นแบบ

โดยต้องกรอกข้อมูลเรียงลำดับตามแต่ละหน้าไปจนถึงหน้ายืนยันการยื่นแบบฯ แต่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขข้อมูลในหน้าหัวข้อต่างๆ ได้

 • หน้าหลัก ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดของผู้มีเงินได้ ตรงสถานภาพของผู้มีเงินได้ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้เลือกระหว่าง "โสด/สมรส/หม้าย" หากเลือกโสดหรือหม้าย ให้คลิกทำรายการต่อไปได้เลย แต่ถ้าหากเลือกสมรส ต้องกรอกข้อมูลคู่สมรสรวมทั้งข้อมูลการมีเงินได้ทางด้านขวามือก่อน แล้วจึงทำรายการต่อไป

การยื่นภาษีออนไลน์

 • จากนั้นมาที่หน้า เลือกเงินได้/ลดหย่อน ส่วนนี้ให้กรอกข้อมูลรายการเงินได้พึงประเมินและค่าลดหย่อน

การยื่นภาษีออนไลน์

เลือกรายการเงินได้พึงประเมิน

ให้ติ๊กเครื่องหมายหน้าช่องที่เป็นแหล่งที่มาของเงินได้ของเรา เช่น

   - หากมีรายได้จากเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง บำนาญ โบนัส ให้ติ๊กที่ช่อง "มาตรา 40(1)"

   - หากมีรายได้จากอื่นๆ ให้ติ๊กช่องอื่นเพิ่มเติม เช่น มีรายได้จากเงินปันผลของกองทุนรวมที่ซื้อไว้ ให้ติ๊กที่ช่อง "มาตรา 40(8)" กรณีได้รับเงินจากการขายบ้าน ให้ติ๊กที่ช่อง "เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์"

เลือกเงินได้ที่ได้รับยกเว้น/ค่าลดหย่อน

ส่วนนี้คือถ้าเรามีค่าลดหย่อนอะไรบ้าง ให้เลือกที่ช่องนั้นๆ เช่น

   - หากบริษัทมีหักเงินประกันสังคมไป ให้เลือกที่ช่อง "เงินสมทบกองทุนประกันสังคม"

   - กรณีดูแลบิดา-มารดาอายุเกิน 60 ปี ให้เลือกช่อง "อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป"

   - หากซื้อกองทุน LTF ไว้ลดหย่อนภาษี ก็เลือกช่อง "ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF"

สามารถอ่านคำอธิบายแต่ละรายการได้ เมื่อกดที่เครื่องหมาย การยื่นภาษีออนไลน์

การยื่นภาษีออนไลน์

เมื่อทำการเลือกครบแล้ว ให้กดทำรายการต่อไป

 • หลังจากนั้นจะมาที่หน้า บันทึกเงินได้ ซึ่งจะให้เรากรอกข้อมูลรายละเอียดเงินได้และค่าลดหย่อนตามที่เราเลือกมา ให้เรากรอกเงินเดือน ค่าจ้างที่เราได้รับ เช่น มาตรา 40(1) ให้กรอกเงินได้พึงประเมิน คือเงินที่เราได้รับจากค่าจ้างทั้งหมด พร้อมทั้งจำนวนภาษีที่บริษัทหักไป หากมีเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ก็ให้กรอกตัวเลข

ส่วนช่อง "เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้" ให้กรอกเลขภาษีของบริษัทที่จ่ายเงินให้เรา ซึ่งจะมีข้อมูลอยู่ในใบ 50 ทวิ หากมีเงินได้นอกเหนือจากค่าจ้าง ก็จะมีช่องให้กรอกเพิ่มเติมเมื่อกดไปที่ "ทำรายการต่อไป"

การยื่นภาษีออนไลน์

 • หลังจากนั้นจะเข้ามาสู่หน้า บันทึกค่าลดหย่อน ส่วนนี้ให้กรอกข้อมูลการลดหย่อนต่างๆ เช่น กรณีอุปการะเลี้ยงดูบิดา-มารดา-บุตร-คนพิการ ให้กรอกเลขประจำตัวประชาชนของผู้ที่เราอุปการะด้วย หรือหากซื้อกองทุน, ช้อปปิ้ง, บริจาค, ไปท่องเที่ยวในช่วงเดือนธันวาคม ให้กรอกจำนวนเงินที่ซื้อหรือให้บริการลงไฟ เสร็จแล้วเลือก "ทำรายการต่อไป"

การยื่นภาษีออนไลน์

 • จากนั้นจะมาหน้า คำนวณภาษี ระบบจะคำนวณให้เรียบร้อยว่าหักอะไรเท่าไร ก่อนสรุปว่าเราต้องเสียภาษีในปี 2559 เท่าไร โดยหากข้อมูลระบุว่า "ชำระเพิ่มเติม" แสดงว่าเราต้องเสียภาษีเพิ่มเติมจากเงินที่จ่ายไป แต่หากข้อมูลระบุว่า "ชำระไว้เกิน" เท่ากับเราจะได้เงินภาษีคืนกลับมา

การยื่นภาษีออนไลน์

 • ด้านล่างจะมีระบุว่า "การแสดงเจตนาบริจาคภาษีที่ชำระให้พรรคการเมืองของผู้มีเงินได้" กรณีเราชำระภาษีไว้เกิน แล้วต้องการบริจาคให้พรรคการเมือง ให้เลือก "ประสงค์บริจาค" พร้อมเลือกพรรคการเมืองที่เราต้องการบริจาคเงินให้

การยื่นภาษีออนไลน์

แต่หากต้องการภาษีคืน ให้เลือก "ไม่ประสงค์บริจาค" แล้วเลือก "มีความประสงค์จะขอคืนภาษี" จากนั้นกด "ทำรายการต่อไป" ระบบจะขึ้นข้อความว่า

การยื่นภาษีออนไลน์

หากเราผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ กรมสรรพากรจะโอนเงินภาษีคืนให้ทางบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ ซึ่งจะทำได้รวดเร็วกว่าการส่งคืนภาษีด้วยเช็คเหมือนปีก่อนๆ เมื่ออ่านจบแล้วให้คลิก "ปิด"

จากนั้นจะปรากฏหน้า ยืนยันการยื่นแบบ ให้เราตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง จากนั้นกด "ยืนยันการยื่นแบบ"

การยื่นภาษีออนไลน์

เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ หลังจากกดยืนยันเรียบร้อยแล้ว จะมาที่หน้า "ผลการยื่นแบบ" ซึ่งจะแจ้งให้ทราบว่าได้เงินภาษีคืนเท่าไร ยื่นแบบวันไหน

การยื่นภาษีออนไลน์

หากกรณีต้อง "ชำระภาษีเพิ่มเติม" จะมีรายละเอียดระบุว่าสามารถชำระภาษีเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางไหนบ้าง เช่น โอนทางธนาคารหรือ ATM และยังสามารถผ่อนจ่ายได้ด้วย ตรวจสอบข้อมูลการชำระภาษีเพิ่มเติมได้ที่ "การชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง?"

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: กรมสรรพากร

                                        kapook.com