บล็อก Factomart.com ยินดีต้อนรับอีกครั้งครับผม วันนี้เราจะมาพูดถึงตัวอย่างวิธีการติดตั้งอุปกรณ์ที่อยู่ใน Flexible pipe กันครับ พร้อมแล้วไปดูกันเลยครับผม ^^

การติดตั้ง Flexible pipe

ในงานอุตสาหกรรมระบบท่อลำเลียงถือเป็นสิ่งสำคัญมาก โดยเฉพาะในงานด้านการผลิต หากผู้รับผิดชอบหรือวิศวกรที่ทำการออกแบบระบบท่อไม่ดี เลือกใช้ท่อไม่เหมาะสมกับการใช้งานหรือทำการติดตั้งท่อไม่ถูกต้อง สิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดปัญหากับระบบท่อลำเลียงได้
Flexible pipe ท่ออ่อนที่มีลักษณะยืดหยุ่น จะติดตั้งใช้งานได้อย่างมีคุณภาพก็ต้องประกอบไปด้วยอุปกรณ์เสริมที่ได้คุณภาพด้วยเช่นกัน โดยอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันในการติดตั้ง Flexible pipe ได้แก่ 

  • Clamp แคล้มรัดท่อ หรือเหล็กรัดท่อ ทำจาก stainless steel เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับช่วยยึดติดท่อกับอุปกรณ์หรือรางต่างๆ ให้เป็นระเบียบและแน่นหนาขึ้น มีหลายขนาด สามารถใช้งานร่วมกับท่อลำเลียงที่ใช้งานทั่วไปและท่อที่ใช้งานหนักๆ ที่ต้องเผชิญกับอุณหภูมิสูงๆ ได้ โดยแคล้มที่ดี มีคุณภาพ เวลาใช้งานร่วมกับท่อลำเลียงจะไม่ทำให้ท่อลำเลียงเสียหาย
  • Connect อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ใช้ในการยึดติดกับท่อด้วยกัน (coupling) หรือใช้ในการเป็นข้อต่อระหว่างท่อ ทำให้การออกแบบท่อ หรือติดตั้งท่อลำเลียงมีความเป็นระเบียบมมากยิ่งขึ้น ซึ่งลักษณะของหัว connect จะมีหลายลักษณะขึ้นอยู่กับการใช้งาน

นอกจากอุปกรณ์เสริมที่ต้องมีคุณภาพดีแล้ว ลักษณะการต่อที่ถูกต้องก็เป็นเรื่องสำคัญ ถึงแม้ว่า Flexible pipe จะเป็นท่ออ่อนที่มีความยืดหยุ่นสามารถโค้งงอได้ง่ายแต่ก็มีข้อจำกัดในการโค้งเพราะในบางรุ่นหากทำการโค้งมากเกินค่าที่ท่อรุ่นนั้นจะสามารถรับได้ อาจทำให้ท่อเกิดความเสียหายได้เช่นกัน

ภาพลักษณะการติดตั้งท่อ Flexible pipe ที่ถูกวิธี

หรือแม้กระทั่งการตัดท่อเพื่อทำการต่อหรือทำการติดตั้งก็ควรตัดด้วยวิธีการที่ถูกต้องเพราะหากตัดผิดวิธี อาจส่งผลให้ท่อแตก มีรอยรั่ว ทำให้ต้องเสียงบในการซื้อใหม่โดยใช่เหตุ ดังนั้น ก่อนทำการตัดและติดตั้งควรศึกษาวิธีการที่ถูกต้องเสียก่อนเพื่อป้องกันความเสียหายและป้องกันการเสียเวลาในการทำงาน

ภาพแสดงวิธีการตัดท่อ Flexible pipe ที่ถูกวิธี

ท่านใดต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทต่างๆ, วิธีการเลือกซื้อ, การติดตั้งที่ถูกต้อง, การประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรม ของ Flexible pipe นั้นจะมีอะไรบ้าง สามารถเข้าไปเลือกศึกษาได้เลยครับ

หรือต้องการลือกซื้อสินค้า Flexible pipe ก็สามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่ Factomart.com เรามีให้ทุกท่านเลือกมากมายครับผม ^^