HOT Promotions

HIOKI Sale 30% อย่าช้า!!!!

HIOKI promotions

 

HIOKI แบรนด์สัญชาติญี่ปุ่น ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องมือวัดไฟฟ้าหลากหลายชนิด มี 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักๆ คือ อุปกรณ์ทดสอบอัตโนมัติ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือวัดไฟฟ้าทั่วไป ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกนำมาใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปเป็นข้อมูลวิจัย และพัฒนา เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการบริหารหรือการบริการภายในอุตสาหกรรม

เครื่องมือวัดไฟฟ้า HIOKI ถูกใช้ในวงกว้างของอุตสาหกรรม เป็นข้อมูลสำหรับตวรจสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า การทดสอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ การพัฒนายานพาหนะไฟฟ้า และเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ HIOKI นั้นผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 (ระบบการจัดการคุณภาพ) มาตรฐาน ISO 14001 (ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม) และล่าสุดได้รับสิทธิเครื่องหมายมาตรฐาน JIS เป็นบริษัทรายแรก

คุณวางใจได้เลยว่า ผลิตภัณฑ์จาก HIOKI นั้น มีคุณภาพ แม่นยำ สามารถช่วยให้งานของคุณดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตอนนี้คุณสามารถเลือกสินค้าคุณภาพดีพร้อมราคาคุ้มค่าอย่างนี้ได้ที่นี่แล้ว!!!

หากคุณสนใจสินค้าจากแบรนด์ HIOKI เข้ามาเลยที่นี่ แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ HIOKI และถ้าสนใจโปรโมชั่นจากแบรนด์อื่น สามารถไปที่ Promotions Center แหล่งรวมสินค้าลดราคาจากหลายรายการ หลายแบรนด์