เมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ฟิวส์จะช่วยป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นได้ งานในโรงงานจะมีทั้งงานไฟฟ้า มอเตอร์ หม้อแปลง หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แล้วต้องใช้ฟิวส์ขนาดเท่าใดล่ะให้เหมาะสมกับงานนั้นๆ คุณไม่ต้องกังวลไป เราได้สรุปมาเป็นตารางให้คุณได้เลือกซื้อได้อย่างถูกใจ 

คุณสามารถไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมว่า ฟิวส์ (Fuse) คืออะไร คุณจะพบกับแหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับฟิวส์ที่จะทำให้คุณมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น

หากคุณสนใจสินค้าเข้ามาเลยที่นี่ RS PRO Category จะพบสินค้าหลากหลายรายการ และถ้าสนใจโปรโมชั่นอื่นๆ สามารถไปที่ Promotions Center แหล่งรวมสินค้าลดราคาจากหลายรายการ หลายแบรนด์ 

 

ประเภทของ curve และการใช้งาน
gG = ฟิวส์สำหรับงานไฟฟ้า ระบบควบคุม และแสงสว่าง
gM = ฟิวส์สำหรับมอเตอร์ หม้อแปลง
gR = ฟิวส์สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ UPS, SCR, Drive            
รุ่น Fuse Holder DIN Rail ราคา
211 1 Pole, Fuse Size 10x38 138
212 2 Pole, Fuse Size 10x38 245
213  3 Pole, Fuse Size 10x38     531
ยี่ห้อ Bussmann Bussmann Ferraz Shawmut Ferraz Shawmut Bussmann Ferraz Shawmut GAVE GAVE DF Electric HINODE DF Electric
แรงดัน 220 VAC 220 VAC 250 VAC 250 VAC 500 VAC 500 VAC 500 VAC 500 VAC 500 VAC 660 VAC 690 VAC
Curve Fast Acting (gG) Time-delay (gG) Fast Acting (gG) Time-delay (gG) Time-delay (gG) Time-delay (gG) Fast Acting (gG) Time-delay (gM) Time-delay (gM) Very Fast (gR) Very Fast (gR)
กระแส 165 บาท 270 บาท Call Call 675 บาท Call 33 บาท 36 บาท 45 บาท 395 บาท 383 บาท
0.5 A  BAF-1/2  FNM-1/2    TRM1/2    ATQ1/2  30F05GL    440000    
1.5 A  BAF-1-1/2  FNM-1-1/2                  
1 A  BAF-1  FNM-1 OTM1  TRM1    ATQ1  30F1GL  30F1AM  440001    492000
2 A  BAF-2  FNM-2 OTM2  TRM2    ATQ2  30F2GL  30F2AM  440002    492001
2.5 A  BAF-2-1/2  FNM-2-1/2    TRM2-1/2  FNQ-2-1/2  ATQ2-1/2          
3 A  BAF-3  FNM-3 OTM3  TRM3  FNQ-3  ATQ3          492002
3.5 A    FNM-3-1/2    TRM3-1/2 FNQ-3-1/2 ATQ3-1/2           
4 A  BAF-4   OTM4  TRM4   FNQ-4   ATQ4  30F4GL   30F4AM  440004     492003 
5 A  BAF-5    OTM5   TRM5  FNQ-5  ATQ5        660CF-5UL  
6 A  BAF-6    OTM6   TRM6  FNQ-6  ATQ6  30F6GL  30F6AM  440006     492004 
7 A  BAF-7      TRM7  FNQ-7  ATQ7          
8 A  BAF-8    OTM8  TRM8  FNQ-8  ATQ8  30F8GL  30F8AM 440008   492005
9 A  BAF-9      TRM9  FNQ-9  ATQ9          
 10 A  BAF-10 FNM-10   OTM10  TRM10    ATQ10  30F10GL  30F10AM  440010 660CF-10UL  492006
12 A   BAF-12      TRM12    ATQ12  30F12GL  30F12AM  440012     492007 
15 A    BAF-15     OTM15  TRM15    ATQ15       660CF-15UL   
16 A              30F16GL 30F16AM      492008 
20 A     OTM20 TRM20 FNQ-20 ATQ20  30F20GL 30F20AM  440020 (400V)  660CF-20UL 492009
25 A     OTM25 TRM25 FNQ-25 ATQ25  30F25GL 30F25AM 440025 (400V) 660CF-25UL   492010 
30 A     OTM30 TRM30 FNQ-30 ATQ30        660CF-30UL  
32 A              30F32GL (400V) 30F32AM (400V)      492011 
35 A                   660CF-35UL   
40 A                   660CF-40UL   
50 A                    660CF-50UL  
60 A                    660CF-60UL  

 

ประเภทของ curve และการใช้งาน
gG = ฟิวส์สำหรับงานไฟฟ้า ระบบควบคุม 
และแสงสว่าง
gM = ฟิวส์สำหรับมอเตอร์ หม้อแปลง
gR = ฟิวส์สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
UPS, SCR, Drive 
รุ่น   Fuse Holder DIN Rail
ราคา 
221 1 Pole, Fuse Size 14x51  435
222 2 Pole, Fuse Size 14x51  Call
223 3 Pole, Fuse Size 14x51   1,176
  ยี่ห้อ  GAVE
 GAVE   DF Electric    DF Electric    HINODE
  แรงดัน  690 VAC  690 VAC   690 VAC    690 VAC    660 VAC
  Curve  Fast Acting (gG)  Time-delay (gM)  Time-delay (gG)   Slow Acting (gM)     Very Fast (gR) 
  กระแส  85 บาท 110 บาท  110 บาท    110 บาท   670 บาท   
0.5 A          441000     
1 A         421001       441001       
2 A    31F2GL  31F2AM  421002    441002     
4 A    31F4GL  31F4AM  421004    441004     
5 A               800CF-5UL  
6 A    31F6GL  31F6AM  421006    441006     
8 A     31F8GL   31F8AM  421008   441008    
10 A  31F10GL  31F10AM  421010    441010    800CF-10UL 
12 A    31F12GL  31F12AM  421012   441012    
15 A                800CF-15UL
16 A    31F16GL  31F16AM 421016   441016     
20 A    31F20GL  31F20AM 421020   441020    800CF-20UL 
25 A    31F25GL  31F25AM  421025    441025    800CF-25UL 
30 A                800CF-30UL 
32 A    31F32GL (500V)  31F32AM (500V)  421032 (500V)   441032 (500V)    
35 A               700CF-35  
40 A    31F40GL (500V)  31F40AM (500V) 421040 (500V)   441040 (500V)    700CF-40  
45 A       441045 (500V)  
50 A 31F50GL (400V) 31F50AM (400V) 421050 (400V) 441050 (400V)  

 

ประเภทของ curve และการใช้งาน
gG = ฟิวส์สำหรับงานไฟฟ้า ระบบควบคุม และแสงสว่าง
gM = ฟิวส์สำหรับมอเตอร์ หม้อแปลง
gR = ฟิวส์สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ UPS, SCR, Drive
รุ่น Fuse Holder DIN Rail ราคา
231 1 Pole, Fuse Size 22x58 726
232 2 Pole, Fuse Size 22x58 Call
233 3 Pole, Fuse Size 22x58 2,214
ยี่ห้อ GAVE GAVE DF Electric DF Electric  
แรงดัน 690 VAC  690 VAC 690 VAC 690 VAC  
Curve Fast Acting (gG)  Time-delay (gM) Time-delay (gG) Slow Acting (gM)  
กระแส 160 บาท  190 บาท 190 บาท 190 บาท  
2 A     422002 442002  
4 A     422004 442004  
6 A     422006 442006  
8 A     422008 442008  
10 A      422010 442010  
12 A      422012 442012  
16 A 32F16GL 32F16AM 422016 442016  
20 A 32F20GL 32F20AM 422020 442020  
25 A 32F25GL 32F25AM 422025 422025  
32 A 32F32GL  32F32AM   422032   422032    
40 A 32F40GL  32F40AM   422040   422040    
50 A 32F50GL  32F50AM   422050   422050    
63 A 32F63GL  32F63AM   422063   422063    
80 A 32F80GL (500V)  32F80AM (500V)   422080 (500V)   422080 (500V)    
100 A 32F100GL (500V)  32F100AM (500V)   422000 (500V)       
125 A 32F125GL (400V)  32F125AM (400V)