เชื่อว่าคุณคงไม่อยากให้เกิดเหตุร้ายขึ้นกับ MCCB ของคุณหรืองานของคุณ ปัญหาที่สร้างความเสียหายต่อเงิน เวลา ทำให้งานของคุณต้องหยุดชะงักลง ย่อมทำให้คุณหงิดหงุดใจ สำหรับงานไฟฟ้าการตรวจสอบ ทดสอบ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ แต่หากคุณรู้ว่าปัญหามันสามารถป้องกันได้ คุณรู้ว่าจะต้องทำอย่างไร แล้วคุณพร้อมจะลงมือทำมันหรือไม่

หากคุณยังมีข้อสงสัยหรืออยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ MCCB เพิ่มเติม คุณสามารถเข้าไปดูได้ที่ MCCB Knowledge Center หรือถ้าคุณอยากได้ MCCB ไปใช้งานสักตัวสองตัว ก็เข้ามาที่นี่ได้เลย MCCB Category แหล่งรวมสินค้าหลายแบรนด์ หลากหลายรุ่นที่มีให้คุณเลือกอย่างสะใจ และสามารถสอบถามข้อมูลจากทีมงาน Factomart ได้ตลอดเวลา

การทดสอบ MCCBs ที่คุณไม่ควรละเลยหลังจากติดตั้งแล้ว

การทดสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความมั่นคงและลดปัญหาการขัดข้องในระบบไฟฟ้ากำลัง ซึ่งการทดสอบ MCCBs ภายหลังการติดตั้ง หรือ Field Testing MCCBs เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ควรปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ

แต่ส่วนใหญ่จะพบว่าเมื่อได้ติดตั้ง MCCBs ในตู้สวิตซ์บอร์ดเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ผู้มีหน้าที่ในการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้ามักจะละเลยและมองข้ามไป จนนำไปสู่ความเสียหายมากมายติดตามมา การทดสอบเหล่านี้เรียกว่า “การทดสอบทางไฟฟ้า (Electrical Testing)”

การทดสอบความต้านทานฉนวน (Insulation Resistance Tests)

โดยปกติแล้วฉนวนของ MCCBs มีคุณสมบัติความเป็นฉนวนที่ดีมาก แทบจะไม่เคยได้ยินว่ามีการเสื่อมสภาพของฉนวนจน MCCBs ใช้งานไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ควรละเลยการทดสอบในขั้นตอนนี้

การตรวจสอบทำได้โดยใช้ Insulation-resistance Tester ที่สร้างแรงดันไฟฟ้าได้ 1,000 VDC วัดความต้านทานระหว่างเฟสในขณะที่ MCCBs อยู่ในตำแหน่งปิดวงจร (Closed) และวัดความต้านทานระหว่างขั้วต่อด้านไฟเข้า (Lines Terminals) กับขั้วต่อด้านไฟออก (Load Terminals) ในขณะที่ MCCBs อยู่ในตำแหน่งเปิดวงจร (Opened) ค่าความต้านทานของฉนวนที่วัดได้ ทั้งสองครั้งควรมีค่ามากกว่า 50 MΩ

วิดีโอแสดงการทดสอบความต้านทานฉนวน

การทดสอบความต้านทานคอนแทค (Contact Resistance Tests)

การทดสอบวิธีนี้เป็นการทดสอบคุณภาพของหน้าสัมผัสของ MCCBs โดยใช้ Digital Low Resistance Ohmmeter ที่จ่ายไฟฟ้ากระแสตรงได้ 10 A และวัดความต้านทานได้ละเอียดถึงไมโครโอห์ม โดยทำการวัดความต้านทานระหว่างขั้วต่อด้านไฟฟ้าเข้า (Line Terminals) กับขั้วต่อด้านไฟออก (Load Terminal) ในขณะที่ MCCBs อยู่ในตำแหน่งปิดวงจร (Closed) ค่าความต้านทานที่วัดได้ในแต่ละขั้วของ MCCBs ควรมีค่าต่ำที่สุดและไม่ควรมีค่าแตกต่างกันเกินกว่า 50% ไม่เช่นนั้นจำเป็นต้องตรวจสอบ MCCBs นั้นโดยละเอียด

มีข้อควรระวังอยู่ว่าไม่ควรทำการทดสอบกระแสเกินก่อนทำการทดสอบความต้านทานของหน้าสัมผัส เพราะจะทำให้ Bimetallic Strip ใน Trip Unit ซึ่งทำหน้าที่ตัดวงจรในขณะเกิดโหลดเกิน มีความร้อนสะสมอยู่ และค่าความต้านทานหน้าสัมผัสที่วัดได้จะมีความผิดพลาด ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำการทดสอบกระแสเกินก่อน ควรปล่อยให้ MCCBs เย็นลงเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 20 นาที ก่อนจะทำการทดสอบความต้านทานหน้าสัมผัสต่อไปได้

 

วิดีโอแสดงการทดสอบความต้านทานคอนแทค

การทดสอบกระแสเกิน (Overcurrent Tests)

การทดสอบวิธีนี้เป็นการทดสอบเพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่า MCCBs สามารถป้องกันวงจรไฟฟ้าจากกระแสเกินเนื่องจากโหลดเกินพิกัด (Overload) หรือกระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Short Circuit) ได้ ดังนี้

  • การทดสอบกระแสเกินจากโหลดเกินพิกัด ทำได้โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (Continuous Current) เท่ากับ 3 เท่าของกระแสพิกัดของ MCCBs (Rated Continuous Current) จับเวลาจน MCCBs ตัดวงจร เวลาที่บันทึกได้ต้องไม่เกินค่าสูงสุดที่กำหนดไว้ตาม NEMA STANDARD AB4-1991
  • การทดสอบกระแสเกินจากไฟฟ้าลัดวงจร ทำได้โดยจ่ายกระแสพัลส์ (Pulse Current) 5-10 cycles โดยเริ่มต้นให้มีค่าต่ำกว่าค่ากระแสปลดวงจรทันที (Instantaneous Trip Current) และค่อย ๆ เพิ่มค่ากระแสไฟฟ้าจน MCCBs ตัดวงจร ค่ากระแสไฟฟ้าที่วัดได้ควรมีค่าระหว่าง +40% ถึง -30% ของค่ากระแสปลดวงจรทันที (Instantaneous Trip Current)

ตาราง Value for MCCBs Overcurrent Trip Test (at 300 % of Rated Continuous Current of Breaker)

Voltage (V) Rating of rated continuous current (A) Tripping Time (second)
Minimum Maximum Tripping time for cable protection
Thermal breaker Magnetic breaker Maximum
240 15 - 45 3 - 50 100
240 50 - 100 5 - 70 200
600 15 - 45 5 5 80 100
600 50 - 100 5 5 150 200
240 110 - 225 10 5 200 300
600 110 - 225 10 - 200 300
600 250 - 450 25 - 250 300
600 500 - 600 25 10 250 350
600 700 - 1200 25 10 450 600
600 1400 - 2500 25 10 600 750

การทดสอบความต้านทานฉนวน ความต้านทานคอนแทค และกระแสเกิน ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการติดตั้ง MCCB ที่คุณไม่ควรละเลย เพื่อป้องกันงานของคุณไม่เกิดปัญหาร้ายแรงขึ้น ถ้าคุณยังมีข้อสงสัยหรืออยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ MCCB เพิ่มเติม คุณสามารถเข้าไปดูได้ที่ MCCB Knowledge Center แหล่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับ MCCB ที่น่าสนใจมากมาย