Product was successfully added to your shopping cart.
02-1050-567

LineID: @factomart

[email protected]
0item(s)

ไม่มีสินค้าในตระกร้าของคุณ

NIVELCO in Thailand

NIVELCO1

Nivelco เราคือผู้ผลิตอุปกรณ์เซ็นเซอร์วัดระดับของเหลวและของแข็งที่ใช้อุตสาหกรรม จากประเทศฮังการี กลุ่มประเทศยุโรป โดยเริ่มก่อตั้งบริษัทขึ้นในปี 1982 ด้วยประสบการณ์มากกว่า 34 ปี ทำให้เรามีลูกค้าที่ใช้สินค้าและบริการของเราอยู่ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อาหารสัตว์ กระบวนการบำบัดน้ำเสีย และในกระบวนการผลิตต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมทั่วๆ ไป ที่ต้องการวัดหรือควบคุมระดับของเหลวและของแข็ง โดยลูกค้าของเราให้ความไว้วางใจในเรื่องของคุณภาพสินค้า ความปลอดภัย และความแม่นยำ และการพัฒนาเทคโนโลยีให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

NIVELCO2

Link Animation ของ Nivelco : http://www.nivelco.com/egyeb/swf/viz_1_eng.html

ตัวแทนและช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศไทย

โดยในประเทศไทยนั้น ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าของ Nivelco หรือขอคำปรึกษาทางด้านเทคนิคต่างๆ ได้จาก "Revolution E-Commerce Industrial Marketplace" บนเว็บไซด์ Factomart.com ซึ่งเป็นเว็บไซด์ ผู้จัดจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์สำหรับงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะด้วย เงินสด โอนเงินผ่านธนาคาร หรือบัตรเครดิตและความปลอดภัยด้านข้อมูลสูงสุดด้วยเทคโนโลยี HTTPS ซึ่งท่านสามารถสั่ง ซื้อสินค้าได้ง่าย สะดวกสบาย จากหลากหลายช่องทางของเรา  และนอกจากนั้นเรายังมีบริการจัดส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศ ด้วยความรวดเร็วและมั่นใจได้ว่าสินค้าทุดชิ้นจะถึงมือท่านอย่างปลอดภัย

 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด

Nivelco มีสินค้าประเภทเครื่องวัด และเซ็นเซอร์วัดระดับที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลาย โดยใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไป เช่น Radar, Ultrasonics, RF-Capacitive, Vibration, Float, Hydrostatic โดยตัวอย่างสินค้าที่มีจัดจำหน่ายอยู่ ได้แก่

  • Float Level Switch หรือสวิตซ์ลูกลอย คือเซ็นเซอร์ที่นิยมใช้ในการควบคุมระดับน้ำที่ถูกกักเก็บไว้ โดยอาศัยหลักการของแรงลอยตัว และสามารถใช้งานได้ดีกับน้ำดิบ ที่อุณหภูมิไม่สูง
  • RF-Capacitive คือ เซนเซอร์ที่ใช้งานตรวจจับระดับ หรือวัดระดับ ที่ใช้หลักการทำงานของการเปลี่ยนแปลงค่าประจุไฟฟ้า ซึ่งเหมาะสำหรับงานที่ต้องการควบคุมระดับของของเหลวที่มีความดันสูง หรืออุณหภูมิสูงได้
  • Hydrostatic Level Sensor คือ เซนเซอร์ที่ใช้งานตรวจจับระดับ หรือวัดระดับ ที่ใช้หลักการทำงานของการวัดค่าความดันที่ก้นถังที่เปลี่ยนแปลงไปตามระดับของน้ำในถัง
  • Ultrasonics Level Sensor คือ เซนเซอร์ที่ใช้งานตรวจจับระดับ หรือวัดระดับ ที่ใช้หลักการทำงานของการส่งคลื่นความถี่ไปสะท้อนกับผิวของของเหลว หรือของแข็ง ที่ต้องการตรวจวัดระดับ

 ส่วนแบ่งทางการตลาดและด้านเทคโนโลยี

Nivelco ปัจจุบันเรามีสินค้าที่ถูกส่งไปยังผู้ใช้งานต่างๆ ที่ครอบคลุมการใช้งานเรื่องของการวัดระดับ โดยผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับสินค้าและบริการทั้งก่อนและหลังการขายของเรา ซึ่งกระบวนการผลิตของเรานั้นใช้เครื่องจักร CNC ที่ทันสมัยรวมถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทำให้สินค้าของเราสามารถใช้งานกับงานของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม

 

ปัจจุบันเราได้รับเอกสารรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น to ISO 9001, ATEX, OIML, PED, RoHS, IECEx QAR และเรายังพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ IT เพื่อช่วยให้การเลือกใช้สินค้า วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ และการนำเสนอในรูปแบบของ Animation เป็นไปได้อย่างง่าย เพื่อประโยชน์แก่ลูกค้าของเรา

 

 ท่านที่สนใจสินค้าของ Nivelco สามารถเข้าไปดูใน Factomart.com

 

nivelco7

 

 

โลโก้NIVELCO

 

nivelco

 Country: ฮังการี

 Website: http://www.nivelco.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVELCO